Vești

Războiul gunoaielor. Atacul firmei Sylevy

Într-un comunicat de presă, firma Sylevy Salubriserv a atacat decizia primăriei și hotărârea Consiliului Local Târgu Mureș de a încredința fără licitație activitatea de salubritate. Reacția vine la câteva zile după ce într-o ședința de îndată consilierii locali au fost convocați să decidă privind acest aspect. Compania de salubritate arată prin mai multe documente că deșeurile colective n-au fost ridicate pentru că nu a dorit conducerea primăriei. Detalii în informarea de presă, iar la final comunicatul primăriei care a stârnit atacul.

Citeste si
„Către
Primăria Tîrgu Mureș – primaria@tirgumures.ro
Instituția Prefectului – Județul Mureș – prefect@prefecturamures.ro
Consiliul Județean Mureș – cjmures@cjmures.ro
Guvernul României – Cabinet Primul Ministru Florin Câțu – pm@gov.ro
Corpul de control al prim-ministrului – contact@control.gov.ro
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice – A.N.R.S.C. – cabinet@anrsc.ro
Ministerul Afacerilor Interne – mai@mai.gov.ro
Ministerul Sănătății – relatii.publice@ms.ro
Direcția de Sănătate Publică Mureș – secretariat@aspms.ro
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș –
reclamatii.mures@opc.ro
Agentia pentru Protectia Mediului Mures – office@apmms.anpm.ro
Garda de Mediu Mures – cjmures@gnm.ro
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor – registratura@mmediu.ro
Consilieri Locali al Municipiului Tîrgu Mureș -secretariat@tirgumures.ro
În atenția
– domnului primar Soós Zoltán
– doamnei consilier personal al primarului Ionela Claudia Ciotlăuș –
Economist Management – Marketing – UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ
DIMITRIE CANTEMIR TÎRGU MUREŞ ionela33claudia@yahoo.com
Apel / Invitație la dialog
Stimate domnule primar Soós Zoltán, stimați membrii ai Consiliului Local, stimați cetățeni din Tîrgu Mureș, cu toată buna credință și implicarea demonstrată dealungul timpului de către societatea noastră Sylevy Salubriserv S.R.L, vă rugăm
respectuos să luați în considerare și punctul nostru de vedere față de problemele apărute în activitatea de salubritate a municipiului Tîrgu Mureș.
Este revoltător ca din incompetență și lipsă de comunicare, să ajungem, pentru prima dată în istoria orașului, la declararea unei stării de urgență sanitară în municipiul Tîrgu Mureș în situația în care societatea Sylevy Salubriserv S.R.L NU a întrerupt NICIODATĂ colectarea deșeurilor menajere de la persoane fizice și juridice, așteptând comenzi pentru colectarea deșeurilor CLANDESTINE.
În această idee, Vă rugăm ca împreună să recapitulăm cronologia evenimentelor din ultimele luni:
În anul 2021 au existat cel puțin trei momente în care prin neplata de către Primărie a datoriilor către IRIDEX – administratorul gropii de gunoi – operatorul Sylevy Salubriserv S.R.L NU a avut unde să ducă deșeurile, situația nefiind din vina Sylevy Salubriserv S.R.L deoarece Primăria și-a asumat prin contracte de cesiune plata directă către IRIDEX.
15 Februarie 2021 – contractul nr. 48 din 16.06.2020 dintre Sylevy Salubriserv S.R.L și Primăria Tîrgu Mureș privind deșeuri menajere, stradale și CLANDESTINE, a fost reziliat de comun acord, cu obligația de continuitate a activității pentru următoarele 90 de zile – respectiv până în 15 Mai 2021
04 Mai 2021 – Sylevy Salubriserv S.R.L primește prin email de la conducerea ADP/SSD notificare de sistare (!!!) de la Primăria Tîrgu Mureș, a colectării deșeurilor CLANDESTINE (cele care nu intră în sfera deșeurilor menajere – mobilă, saltele, obiecte de uz sanitar, materiale de construcții, etc – depozitate ilegal pe domeniul public) până la clarificarea
situației plăților pe perioada 01.01.2021-30.04.2021.
Acest capitol – deșeuri CLANDESTINE – repetăm, este menționat clar și distinct în contractul nr. 48 din 16.06.2020.
12 Mai 2021 – prin HCL 146/12.05.2021 se hotărăște asigurarea continuității serviciului de colectare și transport deșeuri respectiv asigurarea continuității serviciului de salubrizare stradală de către societatea Sylevy Salubriserv S.R.L până la finalizarea de către Primăria Tîrgu Mureș a procedurilor de achiziție pe rol. Prestarea serviciilor va continua pe baza contractului – în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă prin ADP. În opinia noastră ar fi trebuit ca ADP să conceapă în acest moment un CONTRACT nou cu precizări clare privind modul de colectare a deșeurilor CLANDESTINE și termene de plată (la aceea oră existând datorii importante NEACHITATE de Primărie către operator).
03 Iunie 2021 – Sylevy Salubriserv S.R.L primește prin email la ora 12.06 – COMANDĂ DE LUCRĂRI de ridicare a deșeurilor CLANDESTINE de pe domeniul public – cu începere de îndată. Înaintea începerii acestei activități societății noastre Sylevy Salubriserv S.R.L i se solicita să menționeze unde va efectua SELECTAREA deșeurilor și care vor fi operatorii de reciclare cu care se va colabora.
ATENȚIE ! – în contractul nr. 48 din 16.06.2020 NU se prevedea colectarea selectivă a deșeurilor menajere și clandestine. Primăria NU a inițiat NICIODATĂ o procedură pentru colectarea selectivă – lucru semnalat de operator Sylevy Salubriserv S.R.L la începutul anului 2021. De menționat este faptul că colectarea selectivă implică ALTE COSTURI !
03 Iunie 2021 – Sylevy Salubriserv S.R.L răspunde la această solicitare în 5 ore !!! – ora 17.10 – și transmite datele cerute, menționând că sunt pregătiți de intervenție și solicită clarificări rapide în legătură cu desfășurarea activității,
pentru a începe lucrările de îndată.
08 Iunie 2021 – ora 14.51 – după 5 zile (!!!) Primăria răspunde la clarificările cerute și menționează că această colectare se va face DOAR în locațiile care vor fi specificate ULTERIOR de ADP prin comenzi.
10 Iunie 2021 – ora 11.17 – după 7 zile (!!!) Primăria transmite locațiile de intervenție.
10 Iunie 2021 – ora 19.30 – Sylevy Salubriserv S.R.L în 8 ore !!! răspunde că ESTE ÎN DESFĂȘURARE colectarea deșeurilor clandestine – documentat prin probe foto și procese verbale întocmite de inspectorul ADP – Koncz Istvan !
Așadar, într-o perioadă 37 de zile (!) 4 Mai 2021-10 Iunie 2021 Sylevy Salubriserv S.R.L a primit o singură comandă de ridicare a deșeurilor clandestine cu mențiunea locației (albia Poklos – solicitare executată imediat), comandă în care se subliniază hotărât că ”fără confirmarea inspectorului ADP, NU se vor efectua alte lucrări în afară de cele sus menționate”
Acestea fiind prezentate, ne adresăm dumneavoastră domnule primar Soós Zoltán, consilierilor din Consiliul Local, Instituției Prefectului, tuturor instituțiilor abilitate, solicitând o audiență pentru prezentarea punctului nostru de vedere
și a tuturor clarificărilor necesare legate de această speță. Este inacceptabil și profund dăunător ca o astfel de problemă importantă a administrației locale să fie tratată subiectiv, inechitabil și netransparent de către doar câteva persoane rău intenționate din aparatul Primăriei. Este regretabil, domnule primar, să constatăm împreună că pe parcursul anului 2021 nu s-a găsit timp și dorință pentru a discuta și a clarifica aceste probleme care au fost pasate iresponsabil unor consilieri personali mai mult sau mai puțin bine intenționați, aceștia nefiind de specialitate.
Pe de altă parte NU înțelegem, implicarea angajaților ADP în pregătirea și întâmpinarea noului ofertant (care încă nu este operator) Primăria neavând încă nici o obligație contractuală cu aceștia. Considerăm acest aspect ca lipsit de corectitudine și ilegal.
NU înțelegem de ce a fost declarată situație de urgență și este adusă o firmă străină orașului pentru a face curat la noi în municipiu cu utilaje neconforme și fără experiență similară, în timp ce firma noastră Sylevy Salubriserv S.R.L și-a
îndeplinit toate obligațiile conform comenzilor ADP.
Rugăm pe această cale ca ADP/Primăria Tîrgu Mureș să prezinte public toate comenzile care nu au fost onorate corespunzător de către firma Sylevy Salubriserv S.R.L.
Mai mult, atragem atenția că obstrucționarea/amânarea igienizării orașului pentru 37 de zile în perioadă de pandemie, poate atrage și valențe penale !
Întrebăm public cum au fost folosiți banii plătiți de cetățeni aferenți curățeniei generale de primăvară, operațiune care NU a fost efectuată nici până în ziua de astăzi, după ce s-au făcut apeluri prin presă la cetățeni pentru ca aceștia să scoată gunoiul în fața gospodăriilor pentru a fi ridicat de operator – acesta fiind MOTIVUL acumulării cantităților imense de
deșeuri clandestine pe teritoriul orașului – deși operatorul NU a primit nici o comandă de ridicare a acestora.
Dincolo de toate informațiile false și tendențioase vehiculate la adresa societății noastre, asigurăm în continuare autoritățile și cetățenii municipiului Tîrgu Mureș că Sylevy Salubriserv S.R.L își va onora toate obligațiile, conștienți fiind de datoria morală pe care o avem față de cetățeni și față de oraș.
În numele angajaților cu familiile lor ce deservesc cetățenii din Tîrgu Mureș,
S.C.SYLEVY SALUBRISERV S.R.L.
Administrator,
Ilyes Dionisie”.
Ce a spus primarul când a anunțat starea de urgență
Din funcția de președinte al Comitetului pentru Situații de Urgență al municipiului Târgu Mureș, primarul Zoltán Soós a justificat astfel declararea stării de urgență.

„Astăzi (vineri, 11 iunie), Comitetul Local  pentru Situații de Urgență a luat act și  a constatat  existența unei situații de urgență sanitară la nivelul Municipiului Târgu Mureș. S-a constatat atât iminenta afectare a stării de sănătate a populației și poluare a mediului cauzată de lipsa colectării adecvate a deșeurilor de către actualul operator de salubritate, precum și a refuzului acestuia de a colecta deșeurile clandestine, cu toate că Primăria Târgu Mureș a solicitat acest lucru prin comandă fermă.

În urma ședinței convocate de îndată,  Consiliului Local Târgu Mureș,  a decis următoarele:

Art.1. Se aprobă asigurarea corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș.

Art.2 Se aprobă procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, conform art.104 alin.1 lit.c din Legea nr.98/2016, Legea privind  achizițiile publice.

Art.3 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii în regim de urgență, pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire până la soluționarea contestațiilor la CNSC și semnarea contractului cu operatorul desemnat prin procedură.

Art.4 Se aprobă documentația aferentă procedurii de negociere, anexă la prezenta Hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Mureș, pentru încheierea contractului.

Subliniem faptul că, urmare a numărului foarte mare de sesizări ale târgumureșenilor și a refuzului repetat al operatorului de a onora comenzile de ridicare a deșeurilor clandestine, ieri după-amiază s-a efectuat, din dispoziția Primarului,  o evaluare ad-hoc a stării de salubritate a orașului și inventarierea tuturor amplasamentelor unde se află deșeuri clandestine. În acest sens, s-a dispus mobilizarea Poliției Locale și a reprezentanților ADP, pentru a întocmi un raport de evaluare, care a fost prezentat Comitetului Local pentru Situații de Urgență astăzi.

S-au constatat cantități de deșeuri abandonate într-un volum extrem de mare (789 de locații) cu potențial de a pune în pericol sănătatea publică, având în vedere și condițiile de temperatură ridicată și umiditate.

În urma declarării stării de alertă sanitară,  autoritatea publică locală a luat măsurile ce se impun în vederea remedierii situației actuale”.

Urmariți Ceasul Cetății si pe Google News

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like

👇

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button