Vești

Modificări: la cât timp de la vaccinare poți intra în spații închise

Guvernul a modificat hotărârea privind restricțiile, după ce o parte dintre ele n-au mai ajuns în Monitorul Oficial. După ce peste 300.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele trei zile, noile dispoziții subliniază că doar după 10 zile de la rapel se poate intra în spații închise, cum sunt centrele comerciale, mall-uri, hoteluri șamd. Noua problemă este că românii care au ales Johnson&Johnson au o singură doză, iar ei nu se află nicăieri menționați.

În continuare este permisă intrarea în instituții sau spații comerciale dacă problema privește servicii comunitare publice cu un test PCR nu mai vechi de 72 de ore sau antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore. În farmacii, magazine alimentare (care nu sunt în centre comerciale) și benzinării accesul este fără certificat verde, cu cu păstrarea distanței și mască de protecție. Întreaga listă aici.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2, respectiv prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 94/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 7 octombrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 4. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 6, 9 și 12, art. 6 pct. 1, 2, 6, 61, 63 și 64, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6 și 7, precum și art. 11 alin. (2) numai persoanelor
care se află în una dintre următoarele situații:”.
2. La anexa nr. 2 articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permis accesul, potrivit art. 6 pct. 62 și art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3, numai persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul sănătății, interimar,
Vass Levente,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu

Array

Urmariți Ceasul Cetății si pe Google News

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like

👇

Back to top button