Vești

Ce se decide azi în Consiliul Local: bani pentru Poliția Locală și revenirea chioșcurilor de ziare

De la 14.00, întrunit într-o ședință ordinară, Consiliul Local va dezbate și va decide direcția a 26 de proiecte din convocator. Printre altele, azi se va stabili ce buget îi va fi alocat Direcției de Poliție Locală, una dintre instituțiile cu probleme, care va fi obligată să producă, nu doar să consume. Și în sfârșit va fi anulată HCL prin care chioșcurile de presă și cărți nu mai erau acceptate, iar acum vor fi stabilite 18 locuri centrale și-n cartiere unde-și vor putea desfășura activitatea agenții economici de profil. Detalii în continuare.

Citeste si

”În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.116 din 18.11.2021 se convoacă şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc joi, 25 noiembrie
2021, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureș, din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu
următorul
PROIECT DE ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de înfrățire între
Municipiul Târgu Mureș, Județul Mureș din România și Orașul Ujhorod, Regiunea Transcarpatia din
Ucraina.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea,
completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice, a autorizațiilor de funcționare pentru unitățile de alimentație publică, precum și a autorizațiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2022.

3. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 213 din
26.11.2020 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Târgu Mureș

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor taxe specifice ce vor fi
percepute de Direcţia „Arhitect şef” în anul fiscal 2022.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului
(teren și construcție) situat pe str. Paul Chinezu nr. 10 aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către
Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul Acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2022.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței
Energetice – PIEE la nivelul Municipiului Târgu Mureș conform Legii 121/2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare, rețea de apă, racorduri și branșamente strada Remetea”

9. Proiect de hotărâre privind obligativitatea folosirii plaselor de protecţie printate cu
imaginea faţadei clădirii de intervenție la lucrări pe schelă la clădiri sau ansambluri de patrimoniu.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.
1/2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Târgu Mureş.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru
obiectivul „SF construcție sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu corp C”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru
obiectivul „SF mansardare corp clădire Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu corp C”.

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Municipal
Târgu Mureș a spațiului identificat în cartea funciară nr.130476 Târgu Mureș, nr.crt.A1.3, nr.cadastral 130476-C3 Târgu Mureș, din imobilul situat în Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr.250, ateliere din cadrul fostului Liceu Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureş, pentru o perioada de 10 ani.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
documentației tehnico-economice la obiectivele: „Lucrări de creştere a performanței energetice la 22 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, selecționate în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii proiectului de artă stradală murală în
Pasajul Luxor din Municipiul Târgu Mureş.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.
269/31.10.2019, privind aprobarea a 18 amplasamente în zona centrală și de cartier a municipiului, pe domeniul public, pentru edificarea unor construcții provizorii, tip chioșc, pentru comercializarea de carte, presă, reviste, articole de papetărie și tichete de parcare, aprobarea închirierii amplasamentelor prin licitație publică, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare și membrii supleanți.

18. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş
a cotei de 81/275 din terenul în suprafaţă de 275 mp situat în str. Marton Aron nr. 3, identificat în CF nr. 124789 Târgu Mureş

19. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.
241/29.07.2021 și darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Târgu Mureş a imobilului (cantina) având suprafaţa construită de 229, 29 mp, situat pe str. Voinicenilor nr. 24, identificat în CF nr. 7964 Târgu Mureş, nr. top: 5021/2/3.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea şi
Funcţionarea Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş.

21. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută
pentru o delegație din partea Administrației Grădinii Zoologice în vederea deplasării în
Amsterdam/Olanda.

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a cercului profesorilor
Batthyány, prin care se donează Municipiului Târgu Mureș statuia și piedestalul din bronz al lui János Hunyadi (Iancu de Hunedoara)

23. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al Municipiului Târgu
Mureş la susţinerea activităţii operatorilor aerieni în contextul crizei generate de epidemia de coronavirus „Covid 19”, în cadrul schemei de ajutor de stat elaborată pentru Consiliul Judeţean Mureş şi autorizată de Comisia Europeană prin Decizia nr. 5171/2021 – Ajutor de stat SA 63319 (2021/N)- România.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului şi a transferului patrimoniului
necesar începerii activităţii Direcţiei Poliţia Locală Târgu Mureş.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unuia din beneficiarii convenției
de folosință ce face parte integranta din contractul de închiriere nr.86/2014/57763/2014 încheiat de Municipiul Târgu Mureș și Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia prin Fundația Statusul Romano Catolic din Transilvania pentru imobilul situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul nr. 15.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Unității Administrativ
Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia
consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş în format electronic.
Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin.12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
P R I M A R ,
Soós Zoltán”.

Urmariți Ceasul Cetății si pe Google News

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like

👇

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button