Prim-plan

Revolta studenților de la UMFST: acuze de discriminare

Peste 400 de studenți au semnat o petiție prin care sunt aduse acuze conducerii UMFST George Palade Târgu Mureș. La unison, studenți vaccinați și nevaccinați susțin că este discriminare interzicerea la cursuri a colegilor care nu au test PCR sau n-au fost vaccinați. Azi, unii dintre ei au ieșit în fața Palatului Culturii pentru a protesta, după ce universitatea a publicat o informare (foto). Mai jos puteți citi întreaga listă de acuze.

Mesajul studenților

Publicăm în avans, inainte de a o trimite, petiția semnată de 407 (momentan) de studenți UMFST Târgu Mureș (și vaccinați, și nevaccinați, nefiind nevoie de 2 tabere). Detalii mai jos (textul poate fi găsit pe pagina de Facebook):
„Către Rectoratul, Senatul, Consiliul de Administrație, Conducerea Serviciului Social, Decanatul Facultății de Medicină Generală, Decanatul Facultății de Medicină Dentară, Decanatul Facultății de Farmacie, Decanatul Facultății de Științe și Litere, Decanatul Facultăţii de Inginerie şi Tehnologia Informaţiei, Decanatul Facultăţii de Economie şi Drept din cadrul Universității de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș:
Subsemnații (a se vedea Anexa 1 – lista semnatarilor, în număr de 410 studenți), studenți în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, cerem reconsiderarea condițiilor discriminatorii și nejustificate impuse tuturor studenților nevaccinați, în ceea ce privește participarea fizică la cursuri, seminare si laboratoare, justificând solicitarea noastră în felul următor:
1. Hotărârile Senatului, Consiliului de Administrație și Serviciul social afișate pe site-ul universității încalcă sfera drepturilor omului în ceea ce privește cazarea noastră în cămin, dar și participarea la cursuri, seminare și laboratoare. Actul vaccinării presupune o decizie ce depășește hotărârea Senatului și interferează cu viața privată și drepturile fundamentale ale omului, fapt ce nu este permis de art. 16, art. 26 şi art. 34 din Constituția României, art. 8 CEDO, OG 137/2000, Convenţia de la Oviedo, Convenția de la Nürnberg.
Totodată vă rugăm să aveți în vedere că Hotărârea Senatului are forță juridică inferioară legislației amintite, dar reprezintă un act administrativ cu caracter individual, care vizează un număr mare de studenți care se vor caza în căminele studențești și vor participa la cursurile și laboratoarele aferente studiilor pe care le urmează.
2. Este încălcată Constituția României, conform căreia studenții au drepturi egale de acces la învățătură, fără nicio formă de discriminare. Măsura adoptată este discriminatorie pentru studenții nevaccinați, deoarece accesul acestora la cursuri și laboratoare este condiționat de prezentarea unor teste covid negative săptămânal sau bisăptămânal. Studenții nevaccinaţi trebuie să se testeze din propriul venit o dată pe săptămână (dacă aleg testarea PCR) sau de 2 ori pe săptămână (dacă aleg testarea rapidă). Nu toți studenții își vor permite să plătească lunar testele COVID-19, chiar dacă Universitatea asigură testarea antigen, în cadrul CCAMF, contra unei sume de 50 lei/test. Pe lună, un student va cheltui cel puțin 400 lei, doar pe testele COVID-19, dacă alege testarea rapidă, de două ori pe săptămână. Așadar, vă rugăm să luați în considerare cheltuielile unui student, cazat la cămin:
– cămin: minim 185 lei/ lună
– mâncare: minim 500 lei/ lună (și tot nu ar fi de ajuns)
– teste covid-19: minim 400 lei/lună
– taxa de studii pe care unii studenți trebuie să o plătească: 9000 lei
Concluzie preliminară: Cheltuielile unui student nevaccinat ajung până la suma de minim 1085 de lei/ lună, o sumă extrem de mare și îngrijorătoare pentru majoritatea studenților, care nu au un venit propriu.
În acest sens, se pot adresa următoarele întrebări:
• Ce se va întâmpla cu studenții care nu își vor permite aceste taxe?
• Aceste condiții reprezintă un atac la adresa veniturilor studenților și o modalitate indirectă de constrângere la vaccinare. Vaccinarea ar trebui să fie dreptul fiecărui cetățean român și nu ar trebui sa fie făcută ca și o obligație sau o constrângere datorată fondurilor insuficiente.
2. Totodată, se încalcă Legea Educației Naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011:
TITLUL 1, Articolul 2, punctul (4): Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.
TITLUL 1, Articolul 3, literele:
a) principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;
și
j) principiul asigurării egalității de șanse;
TITLUL 3, Articolul 124, alin. (1)
1) Răspunderea publică obligă orice instituție de învățământ superior, de stat sau particulară:
a) să respecte legislația în vigoare, carta proprie și politicile naționale și europene în domeniul învățământului superior;
b) să aplice și să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea și evaluarea calității în învățământul superior;
c) să respecte politicile de echitate și etică universitară, cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională aprobat de senatul universitar;
d) să asigure eficiența managerială și eficiența utilizării resurselor, în cazul universităților de stat, și a cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului instituțional;
e) să asigure transparența tuturor deciziilor și activităților sale, conform legislației în vigoare;
f) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare, precum și drepturile și libertățile studenților.
Nu în ultimul rând, se încalcă CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ, Cod regulament UMFST-REG-02, Ediţia 03.
Art. 6. ,,UMFST G.E. Palade Tg. Mureș asigură condiții de dezvoltare, de afirmare profesională şi șanse egale pentru toți membrii comunității academice, precum şi accesul echitabil la resursele universitare.”
Art. 29. „Toţi membrii comunității universitare vor fi trataţi corect şi echitabil. Nu se permite discriminarea sau exploatarea, dreptatea se bazează pe împărţirea corectă şi echitabilă a puterii şi prevenirea abuzului de putere. Universitatea va adopta măsuri ferme pentru nediscriminare, egalitate de şanse, acces la studii, angajare şi la programe educaţionale şi de cercetare, pentru eliminarea conflictelor de interese, pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme de corupţie, favoritism şi nepotism.”
Astfel vă rugăm să aveți în vedere următoarele:
În lipsa unor reglementări clare și unitare pornind de la baza obligatorie a existenței unei legi naționale care să fundamenteze vaccinarea obligatorie, stimularea/încurajarea vaccinării de către conducerea UMFST rămâne discriminatorie.
La acest moment nu există în legislația românească vreo prevedere legală specifică, prin care să se instituie obligaţia ca studenții din România să se vaccineze.
În ceea ce privește expresia de „stimulare” a studenților pentru vaccinare, considerăm că felul în care aceasta este realizată, prin oferirea de avantaje studenților vaccinați sau celor care au făcut/fac testul rapid/RT-PCR în detrimentul celor care nu s-au vaccinat şi testat (care nu vor fi primiți în căminele studențești, la cursuri, seminare sau laboratoare), este cu totul abuziv, iar o hotărâre a Senatului UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, nu poate submina legea educației și Constituția României.
Concluzie finală: În esență, hotărârea prin care se impune plata testelor în sarcina studenților este nelegală, fiind o obligație contrară dreptului constituțional la învățătură. Pe de altă parte, aceeași hotărâre este nelegală și disproporționată față de obiectivul urmărit, dar și discriminatorie.
Solicitare:
Pentru a respecta legislația în vigoare vă rugăm să aveți în vedere că pentru respectarea prevederilor legale invocate:
1. Să eliminați obligativitatea efectuării testării săptămânale, întrucât aceste testări pot duce la traumatisme ale cavității nazale și în timp, la apariția altor afecțiuni medicale;
2. Să fie testate atât persoanele vaccinate, cât și cele nevaccinate, deoarece este cunoscut prin studii medicale că ambele categorii sunt surse de răspândire a virusului COVID-19;
3. Să puneți la dispoziția studenților în mod gratuit posibilitatea de efectuare a testelor, eliminând taxa de 50 lei/test.
Acest lucru ar soluționa problema de față asigurând și caracterul gratuit al educației garantat de Constituția României.
Suntem încrezători că în urma acestei sesizări se vor lua toate măsurile pentru soluționarea acestui diferend. Totuși, în situația în care hotărârea invocată va rămâne în forma actuală și se va aplica astfel cum a fost concepută, ne vedem nevoiți să apelăm la autoritățile statului pentru a opri producerea de efecte (C.N.C.D., instanțe de judecată ș.a.)”
De asemenea, studentii UMFST Tg Mures care sunt doritori sa sustina petitia sunt invitati sa ne anunte pentru a o semna (pana marti 21.09). Multumim!

Array

Urmariți Ceasul Cetății si pe Google News

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like

👇

Back to top button