Vești

Facilitățile fiscale aprobate în CL Târgu Mureș

La propunerea primarului, consilierii locali au votat câteva facilități fiscale pentru persoanele fizice și juridice. Detalii sunt în comunicatul de presă al Primăriei Târgu Mureș.

Citeste si

ANUNȚ

Pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri și a acordării unor şanse de redresare economică contribuabililor care au fost afectați de criza SARS-CoV-2,

Municipiul Târgu Mureș aduce la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice faptul că, recent, Consiliul Local a aprobat două tipuri de facilități fiscale, astfel:

  1. Hotărârea nr. 199/26.11.2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență și /sau alertă decretate în anul 2020, care constă în :
  2. a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și / sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;
  3. b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și / sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Pentru a beneficia aceste facilități, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. Formularele tip sunt cuprinse în Anexa hotărârii.

 

  1. Hotărârea nr. 200/26.11.2020 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale, în sensul anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv și aprobarea procedurii de acordare a acestora.

Procedura este aplicabilă pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local.

Scopul final va fi anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  2. b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  3. c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
  4. d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare  accesorii potrivit prezentei proceduri, vor depune o notificare în acest sens, și efectuează plata corespunzătoare până la data de data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

 

 

                                          DIRECTOR EXECUTIV,

                                                  Szövérfi László

Urmariți Ceasul Cetății si pe Google News

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like

👇

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button