Vești

Rectorul Azamfirei și dreptul la replică

Publicăm dreptul la replică primit la redacție, apoi vom reveni cu un alt episod, care n-a fost posibil din cauza campaniei electorale unde personajul nostru a candidat din partea PSD la Senat. N-am dorit să aveam vreo influență în această direcție. Momentan, rectorul Leonard Azamfirei are cuvântul.

DREPT LA REPLICĂ

Ca urmare a informațiilor postate pe site-ul www.ceasulcetatii.ro, sub titlul: DNA Târgu Mureș ține la sertar dosarul rectorului Azamfirei (1), cu referire la un denunț pe care Adam Valerian susține că l-a făcut împotriva mea, pentru corecta informare a opiniei publice vă solicit publicarea următorului DREPT LA REPLICĂ.

Adam Valerian, într-o emisiune difuzată on line în data de 8.02.2019, a afirmat repetat despre mine că sunt un infractor, că organele statului protejează activitatea mea infracțională și că sunt o rușine a României prin ceea ce fac la nivelul  universității, motive pentru care în data de 22.04.2019 l-am acționat în judecată. Dosarul nr. 832/102/2019 aflat pe rol la Tribunalul Mureș, a avut ca primă soluție pronunțată în data de 12.08.2020 (Hotărârea nr. 626/12.08.2020), admiterea acțiunii mele și obligarea lui Adam Valerian la plata de despăgubiri pentru prejudiciul moral pe care mi l-a cauzat, la publicarea hotărârii judecătorești pe cheltuiala sa într-un ziar de circulație națională și pe adresa sa personală de Facebook și la plata cheltuielilor de judecată.

Referitor la acuzațiile apărute în presă despre presupuse fraude cu fonduri europene, care fac obiectul acestui denunț făcut pe perioada derulării procesului, le resping în totalitate, cu următoarele argumente care pot fi demonstrate în fața oricărui organ abilitat, cu documente oficiale.

  1. Proiectul POSDRU/1591/1.5/S/137390

Proiectul la care se face referință intitulat: Cercetarea doctorală și postdoctorală – prioritate a învățământului superior românesc a fost coordonat de UMF Carol Davila din București, UMF Târgu Mureș fiind unul dintre cei doi parteneri (Partener 2). Scopul proiectului a fost acela de a susține un număr de doctoranzi pentru finalizarea studiilor doctorale și realizarea unei activități științifice superioare, acest efort fiind răsplătit prin acordarea unor burse lunare, în măsura în care criteriile de performanță a doctoranzilor erau îndeplinite.

La nivelul UMF, coordonatorul proiectului a fost unul dintre prorectori,  numit prin Decizia CA nr. 519/17.09/2014 prin delegare primind atribuțiile de ordonator de credite, prin urmare eu nu am avut nicio atribuție de ordonanțare de plăți în acest proiect.

Contractul individual de muncă nr. 2312/2014 încheiat între mine și universitate în cadrul proiectului și semnat de mine doar ca salariat, nu ca angajator, a permis desemnarea mea ca și coordonator nucleu de cercetare.  În virtutea acestei funcții, atribuțiile mele vizau:

  1. Participarea la elaborarea metodologiei de selecție a grupului țintă, la selectarea și constituirea acestuia;
  2. Coordonarea activității nucleului de cercetare prin evaluarea rapoartelor de cercetare lunare, a deplasărilor externe a doctoranzilor, urmărind ca prin activitățile lor lunare să se realizeze îndeplinirea criteriilor de performanță, așa cum au fost ele stabilite prin Contractul de studii universitare de doctorat cu bursă finanțată din Fondul Social European, anexă a Contractului standard de studii doctorale.
  3. Realizarea metodologiei de stimulare a performanței doctoranzilor prin stabilirea unor criterii de premiere a cercetării.

Toate aceste activități le-am desfășurat lunar, conform unui program bine stabilit, fapt demonstrabil prin documentele existente, avizate fiecare în parte de toate structurile competente. Este important de știut că   activitatea directă de îndrumare științifică a fiecărui doctorand a rămas în mod firesc, în sarcina conducătorului de doctorat, acesta fiind persoana responsabilă legal, în acord cu prevederile Codului studiilor doctorale, de îndrumare a activității științifice a doctorandului, această activitate fiind, de altfel, inclusă în norma didactică obligatorie a conducătorilor de doctorat.

În procedura de selecție a doctoranzilor admiși este menționat explicit numele fiecărui coordonator științific al fiecărui doctorand, document care reconfirma astfel atribuțiile de coordonare directă a acestora, ei fiind, de altfel, și specialiștii în domeniul studiilor de doctorat acoperite de bursă. Acest fapt este demonstrat în documentul  Lista doctoranzilor selectați și a coordonatorilor acestora.

În activitățile asumate în proiect nu au fost prevăzute realizarea unor cursuri specifice, prin urmare nu am ținut niciun curs și nu am raportat niciun curs pentru care să fi primit vreo plată, cum în mod eronat se face o analogie cu un proiect de formare profesională, proiect dintr-o cu totul altă categorie, desfășurat în alt centru universitar.

Atribuțiile mele au fost acelea de participare la selecția grupului țintă, de concepere de proceduri de lucru, de evaluare lunară și de avizare a fiecărui Raport de activitate a doctoranzilor, după ce acestea erau aprobate de conducătorul de doctorat din punct de vedere științific, de management a deplasărilor externe ale doctoranzilor, fapt care a implicat pentru fiecare activitate o analiză minuțioasă a acestora, conform unor documente specifice de raportare a activității doctorandului.  Această activitate s-a desfășurat sistematic, lunar, așa cum rezultă din rapoartele existente, ale fiecărui doctorand, care au fost fiecare verificate și semnate de către mine.

În mod fals în denunț se precizează faptul că am primit 4000 lei/lună, suma reală a fost de 1608 lei/lună, conform statului de plată lunar, semnat de managerul de proiect, pentru 17 ore/lună. Din același document rezultă că în proiect au fost doar doi salariați: eu în calitate de EXPERT și o secretară de la Departamentul de Proiecte, care s-a ocupat de partea de documente, și nimeni altcineva, cum din nou, în mod fals se menționează în denunț.

În Declarațiile de avere pe anii respectivi aceste venituri sunt menționate, la categoria Proiecte.

Este falsă afirmația că listele cu doctoranzii participanți în proiect nu a fost făcută publică la vremea respectivă pe site-ul universității, publicarea fiind nu doar o obligație contractuală dar și o formă de comunicare a rezultatelor selecției către beneficiari. Ele au fost publice pe fostul site al universității din acea vreme: www.umftgm.ro. De altfel, proiectul a fost supus, la vremea lui, auditului extern specific acestor tipuri de proiecte, toate documentele fiind în arhiva universității.

Despre celelalte proiecte preluate in corpore dintr-unul dintre CV-urile mele publice,  în afara unei enumerări, nu apare nicio acuzație concretă.

  1. Proiectul – 2016-1-RO01-KA203-024360

Proiectul respectiv, intitulat: Softis-Ped – Softskils for Childrens Health – 2016-1-RO01-KA203-024360 (https://softis-ped.pixel-online.org/index.php) a fost coordonat de unul dintre prorectori care a fost și directorul proiectului. El a reunit sub coordonarea UMF, instituții din România, Ungaria, Italia, Spania și Germania, fiind unul dintre proiectele internaționale de succes ale universității, care a crescut nu doar vizibilitatea internațională a UMF dar a dus și la realizarea a 9 publicații de mare impact internațional, la unele dintre ele fiind și coautor.

În acest proiect complex, activitatea mea, ca și coordonator instituțional, a inclus nu doar participarea la activitățile științifice ale proiectului, vizibilă în unele dintre lucrările publicate, dar și relația instituțională cu partenerii internaționali. Este ușor de înțeles că atribuțiile funcției de rector reprezintă un aspect al activității mele, dar ele nu includ activități în toate proiectele pe care le derulează universitatea, în care sunt aspecte specifice, în acest caz și de reprezentare instituțională pentru proiect. În această calitate am participat la mai multe manifestări și întâlniri de lucru cu partenerii externi.

Este falsă afirmația că mi-am atribuit singur rolul de coordonator instituțional și salariul corespunzător. În fapt, prin Decizia Consiliului de administrație nr. 9, evidențiată în Procesul verbal nr. 42/31/10.2016, despre care  în fals afirmă Adam Valerian că o asemenea hotărâre nu ar exista,  s-a stabilit lista cu persoanele care urmează să fie angajate în acest proiect.

În baza acestei hotărâri  a structurii colegiale de conducere a universității s-a emis Decizia nr. 1118/10.11.2016, de întocmire a contractelor de muncă pentru persoanele din proiect, decizia fiind semnată, din partea angajatorului de unul dintre prorectori, nu de către mine.

Deși răspunderea legală pentru derularea proiectelor revine directorului de proiect, poziția mea de coordonator nucleu cercetare/instituțional fiind una de organizare, în calitate de rector pot confirma că în niciunul dintre cele două proiecte nu există nicio dovadă care să susțină vreo ilegalitate făcută de colegii mei, ca directori de proiect. Pe de altă parte, eu nu am semnat niciun document în calitate de ordonator de credit sau din partea universității care să mă favorizeze în mod direct, nu au existat activități raportate și nedesfășurate de către mine iar toate informațiile pe care le-am prezentat sunt confirmate de documentele originale existente.

  1. Acuzațiile de plagiat

Pentru că de multă vreme se “rostogolesc” în spațiul online o serie de acuzații legate de așa-numite “plagiate” care mi-ar aparține, voi face lumină și în acest subiect. Dincolo de presupuneri, cred că trebuie să luăm în considerație opinia instituțiilor autorizate prin lege să o aibă.

 

Teza de doctorat – am susținut-o în 1995, la mai puțin de 3 ani după absolvire, fiind cel mai tânăr doctor în medicină din acea vreme, din UMF. Teza fost reclamată la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) în 2016 de către o angajată a UMF căreia i s-a desfăcut contractul de muncă pentru motive disciplinare. Decizia CNATDCU nr. 16.807/05.04/2017 concluzionează fără echivoc: “NU EXISTĂ NICIUN ARGUMENT PENTRU A CONSIDERA PLAGIATUL ÎN CADRUL TEZEI DE DOCTORAT A DR. LEONARD AZAMFIREI“. (Decizia este publică pe site-ul CNATDCU: http://www.cnatdcu.ro/decizii-cnatdcu),

Articolul #1: Vascular endothelial growth factor: a possible mediator of endothelial activation in acute respiratory distress syndrome (publicată ca prim autor în revista Minerva Anestesiologica, Italia, 2010, Factor de impact 2019: 2,498; articolul a fost citat în alte 16 articole). Revistele de prestigiu ca aceasta își fac propria verificare antiplagiat imediat după ce un articol este primit pentru evaluare, așa încât, dacă ar fi fost vreo problemă de acest fel, articolul ar fi fost respins imediat. Sesizarea de plagiat a fost trimisă către editorul șef al revistei, prof. Franco Cavaliere în 2016, la 6 ani de la publicarea articolului (!!), de către un fost profesor al UMF, pensionat. După reanalizarea articolului, prof. Cavaliere concluzionează: “The Board of MA have re-examined the reporting at the light of your information and of the data you gently provided. ANY SUSPICION OF DUPLICATION AND PLAGIARISM HAS BEEN EXCLUDED. I am sorry for the inconvenience and hope you will submit your future manuscripts to MA.” (Comitetul Minerva Anestesiologica a reexaminat raportul…ORICE SUSPICIUNE DE PUBLICARE DUBLĂ SAU PLAGIAT SUNT EXCLUSE…). Există dovada corespondenței cu redactorul șef sub formă de email.

Articolul #2: The Presence of Nucleated Red Cells in the Blood of Critical Care Patients is Associated with an Increased Mortality Risk – sunt ultimul dintre cei 8 autori – a fost reclamat la Consiliului Național de Etică a Cercetării Șiințifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI ) în 2012, în contextul tulburărilor interetnice de la UMF, de către un apropiat al celor care doreau separarea universității. Prin Raportul CNECSDTI nr. 977/26.09.2012, articolul nu a fost considerat plagiat, dar s-a considerat că primul autor al articolului nu a respectat normele de bună conduită în comunicarea, publicarea, diseminarea și popularizarea științifică (ceea ce este cu totul altceva, referința fiind făcută la calitatea de autor, nu la conținutul articolului!!)  dar că PROF. AZAMFIREI NU POATE FI FĂCUT RESPONSABIL DE NERESPECTAREA NORMELOR DE BUNĂ CONDUITĂ.” Mai mult, în același raport este precizat că autorul A. Stachon consideră studiul ca fiind “original” și „solicită dezvoltarea cercetărilor.” Decizia este publică pe site-ul Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Șiințifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI : https://cnecsdti.research.gov.ro/wp-content/uploads/2012/11/Raportul-final-nr.-977.pdf).

Articolul #3: Using the galactomannan antigen assay in the diagnosis of invasive aspergillosis after hematopoietic stem cell transplantation – sunt ultimul dintre cei 11 autori – a fost reclamat la editorul șef al jurnalului în care a fost publicat de aceeași persoană menționată la #1. După reevaluarea articolului cu softul antiplagiat oficial al revistei, editorii revistei au  considerat corect că articolul este fără indicii de plagiat, coeficienții de așa-zisă similitudine neconfirmându-se. Articolul este în continuare disponibil online.

La articolele #4 și #5 apar surprizele!!

Articolul #4: Biopsia nodulului santinelă în cancerul de colon, apărut în Clujul Medical într-un supliment din anul 2011 are 8 autori dar, surpriză,  DINTRE ACEȘTIA EU NU FAC PARTE!!!  Pur și simplu nu am nicio legătură cu acest articol.

Articolul #5: Immunohistochemical Evaluation of Sentinel Lymph Nodes in Colon Cancer, apărut în 2011 în Acta Medica Marisiensis are tot 8 autori dar NICI DINTRE ACEȘTIA EU NU FAC PARTE.

Exemplele articolelor #4 și #5 în care sunt implicat ca presupus autor sunt cele mai clare dovezi a lipsei de documentare sau de argumente dar și a calității umane a unora dintre noi, care acuză fără dovezi. Nu postez link-urile acestor articole pentru că nu doresc să îi expun pe ceilalți autori, dar ele pot fi găsite cu ușurință pe net, după titlu și numele revistei.

Când am devenit rector, în 2012, am achiziționat un sistem performant de verificare antiplagiat a tuturor publicațiilor care apar sub egida universității, inclusiv toate tezele de doctorat și o parte, prin sondaj, a celor de licență și de disertație. Lucrările care apar în afara universității nu pot fi controlate de către noi. Am creat, de asemenea, un Regulament antiplagiat și am introdus ulterior cursuri de etică a cercetării pentru studenți, mai ales pentru doctoranzi și masteranzi. Din aceste motive, cazuri de încălcare a bunelor practici în publicarea cercetării nu au mai apărut, pentru publicațiile din UMF(ST), după 2012.

Această reacție este pentru cei mulți, care cred în mine și cărora nu vreau să le dau nicio umbră de îndoială. Pentru cei care au o altă agendă, niciun argument, deci nici acestea, nu îi ajută.

Campania electorală continuă și astfel! Acesta este prețul asumat ca persoană publică. Am propus o abordare elegantă, diferită, fără atacuri la persoană sau măcar, fără minciuni. Se pare că, în continuare, e greu de acceptat de alții.

 

Dr. Leonard Azamfirei”.

Urmariți Ceasul Cetății si pe Google News

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like

👇

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button