back to top
RON - Română (nou) leu
EUR
4,98
USD
4,57
GBP
5,84
21.4 C
Târgu Mureș
RON - Română (nou) leu
EUR
4,98
USD
4,57
GBP
5,84
21.4 C
Târgu Mureș
spot_img
VeștiRaportul IPJ Mureș: infracțiuni în creștere

Raportul IPJ Mureș: infracțiuni în creștere

Data:

Constantin Mihalache, împuternicit șef al Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, a susținut o conferință de presă pentru a prezenta raportul de activitate pentru primul trimestru. În prezența mai multor șefi de birouri și a proaspătului purtător de cuvânt, Alexandra Petrovici, discuția s-a axat pe campaniile de prevenire, problemele legate de creșterea infracționalității în mai multe domenii și realizările instituției.

Raportul îl puteți lectura după galeria foto

PRIORITĂŢI / OBIECTIVE

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş are ca obiectiv menţinerea unui climat de siguranţă public adecvat, care constituie principala prioritate de acţiune.

În primele 3 luni ale anului 2022, datorită continuităţii obiectivelor, priorităţilor şi efortului depus de poliţişti, s-a reuşit să se asigure siguranţa cetăţeanului la un nivel corespunzător.

OBIECTIVE INSTITUŢIONALE

Creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea vieţii, integrităţii corporale şi a patrimoniului acestora, precum şi sporirea gradului de siguranţă rutieră şi a transporturilor. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale.

Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

 III. RESURSE UMANE

 În urma repartizării promoţiei de agenţi din martie 2022, nivelul de încadrare la nivelul instituției este de peste 80%.Media de vârstă a poliţiştilor din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş este de aproximativ 34 ani.

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

1.1. Prevenirea Criminalităţii

În trimestrul I 2022, I.P.J. Mureş a desfăşurat activităţi ce au vizat menţinerea ordinii şi liniştii publice, precum şi respectarea restricţiilor impuse.

Din analiza evoluţiei criminalităţii în anii anteriori, s-au stabilit ca şi priorităţi de acţiune pentru anul 2022 – prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, prevenirea criminalităţii contra persoanei, alături de prevenirea criminalităţii informatice.

Principale proiecte:

 • „Deschide-ţi mintea, nu fi închis!”;
 • „Şcoala Siguranţei Tedi”;
 • „Accent pe Siguranță!”;
 •  „Când vinzi sau cumperi online, ai grijă de banii tăi! Datele cardului nu sunt pentru oricine”;
 • „Violența costă! Tu știi cât?”;
 • „Distribuie primăvară! Oferă speranță!”.

1.2. Menţinerea ordinii şi siguranţei publice

 În județul Mureș, această activitate a fost orientată pentru prevenirea și combaterea criminalității, realizându-se într-un sistem integrat și într-un mediu comun de operare a structurilor M.A.I. și a altor autorități de securitate și ordine publică.

Situația operativă înregistrată și modul de organizare a dispozitivelor, au fost analizate săptămânal în cadrul ședințelor tactice ale Grupului de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor (împreună cu şefii structurilor de jandarmi).

1.3. Intervenţia la solicitări 112

În primele 3 luni din 2022, au fost efectuate 7.218 intervenţii la solicitări prin Sistemul Naţional Unic al Apelului de Urgenţă 112 (+807, +12,5%), iar la 82% dintre acestea (5941) poliţia a intervenit în mai puţin de 10 minute, 48,4% în mediul urban (3490) și 51,6% în mediul rural (3728). Media zilnică a intervenţiilor la evenimentele sesizate prin SNUAU 112 este de 80,2/zi.

I.P.J. Mureş a participat cu 95 de poliţişti la 35 de măsuri de ordine în urma adunărilor publice, astfel:

 • 13 manifestaţii sportive, culturale;
 • 22 de alte manifestări.

Au fost organizate 1.155 de activități în unitățile de învățământ (1.054 de patrulări în zona adiacentă și 83 de activități educativ-preventive).

Au fost depistați 162 de minori lipsiți de supraveghere, au fost efectuate 370 de controale și verificări la sisteme de pază.

De asemenea, au fost aplanate 666 de stări conflictuale (296 intrafamiliale, 76 între grupuri și 294 din alte motive).

*Activităţi operative:

În ceea ce privește activitățile operative, acestea se evidențiază prin 288 de acţiuni cu efective mărite și 543 de infracţiuni descoperite în flagrant delict.

 1.4. Criminalitatea stradală

La nivelul judeţului Mureş, criminalitatea stradală este caracterizată, în general, de infracţiuni fără un pericol social deosebit, însă prin locul în care sunt săvârşite, creează o stare de disconfort şi nesiguranţă în rândul cetăţenilor.

 Abordarea statistică a criminalităţii stradale scoate în evidenţă următoarele aspecte:

 • 82% dintre fapte au fost sesizate în mediul urban (191 de fapte) şi 18% în mediul rural (43 de fapte);
 • 3% dintre acestea au fost descoperite în flagrant delict (8 fapte);
 • 53% au fost comise pe timpul zilei (124 de fapte), iar 47% pe timp de noapte (110 fapte).

Dinamica pe luni a infracțiunilor stradale sesizate, la nivelul județului Mureș, în luna martie 2022 relevă creștere (+24 fapte, +38%), fiind înregistrate 88 de fapte stradale  comparativ cu luna februarie 2022 când au fost înregistrate 64 de fapte stradale.

Însă, în trimestrul I 2022 s-au înregistrat scăderi semnificative în ceea ce privește faptele de furt și tâlhărie față de trimestrul I 2021, după cum urmează:

 • Furturi: -6
 • Furt din buzunare/genţi/poşete: -5
 • Furt din auto -16:
 • Tâlhăria -7.

 1.5. Criminalitatea în mediul rural

În cele 3 luni, în mediul rural au fost sesizate în total 1.155 de infracţiuni, cu 48 de fapte mai multe decât în perioada similară a anului 2021.

1.6. Poliția de proximitate și siguranța comunității

În cursul Trimestrului I 2022, activitatea poliţiştilor de proximitate din judeţul Mureş, a fost orientată cu precădere spre cercetarea/soluţionarea infracţiunilor date în competenţă şi pentru realizarea activităţilor de relaţionare cu comunitatea, atragerea în acţiuni parteneriale a cât mai multor colaboratori, în scopul creşterii eficienţei activităţilor de prevenire şi descoperire a infracţiunilor şi altor fapte antisociale prin care este afectată siguranţa publică.

1.7. Siguranța în școli

În unităţile de învăţământ preuniversitar, nu s-au înregistrat fapte grave prin care să fi fost afectat procesul de învăţământ sau viaţa / integritatea corporală a elevilor sau cadrelor didactice.

Conform prevederilor Sistemului – Cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic în judeţul Mureş, în acest domeniu s-a acţionat permanent, urmărindu-se implementarea şi punerea în aplicare a Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

În perioada analizată, au fost înregistrate 38 de infracțiuni sesizate, săvârșite în  incinta unităților de învățământ și zonele adiacente, în creștere  comparativ cu perioada similară a anului trecut (10 fapte), cu +28/fapte.

Polițiștii din cadrul I.P.J. Mureș au desfășurat în perioada analizată, 1155 de activități, 1054 de patrulări în zonele unităților de învățământ și 83 de activități educativ-preventive cu elevii și cadrele unităților de învățământ.

EVOLUȚIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

În ceea ce privește analiza infracționalității sesizate, în 3 LUNI 2020/2022, aceasta se prezintă astfel:

Față de trimestrul 1 al anului 2020, în trimestrul I al anului 2021 fenomenul infracțional a crescut cu 191 de fapte (7,27%).

Față de trimestrul 1 al anului 2021, în trimestrul I al anului 2022, fenomenul infracțional a crescut ușor, înregistrându-se cu 12 fapte mai mult (0,43%).

2.1. Combaterea criminalității

Situaţia macro-indicatorilor la nivelul INFRACŢIONALITĂŢII SESIZATE pentru perioada 3 LUNI 2021/2022, se prezintă astfel:

 • indicatorii statistici înregistraţi în 3 LUNI 2022 la nivelul I.P.J. Mureş indică uşoară creștere a infracţionalităţii sesizate cu 12 fapte (0,43%), de la 2817 fapte în 3 LUNI 2021, la 2829 de fapte în 3 LUNI 2022. 10,60% din infracţiunile sesizate au fost descoperite în flagrant delict;
 • în ce privește, infracționalitatea economico-financiară au fost sesizate 212 fapte, în creștere cu +42 fapte (+24,71%) față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost sesizate 170 de fapte.
 • infracţionalitatea judiciară înregistrează scădere faţă de aceeași perioadă a anului trecut: – 68 infracţiuni (-4,25%), fiind înregistrate 1533 fapte în 3 LUNI 2022, față de 1601 fapte în 3 LUNI 2021 și reprezintă 54% din totalul infracţiunilor sesizate.
 • numărul infracţiunilor de altă natură a crescut cu +20 fapte, (+3,63%), fiind sesizate 1084 fapte în 3 LUNI 2022, faţă de 1064 fapte sesizate în aceeași perioada a anului anterior.

2.2. Infracțiuni contra persoanei

Infracţiunile contra persoanei reprezintă 32% din totalul infracţiunilor sesizate. Au fost sesizate 891 de infracţiuni contra persoanei, în creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (820 infracțiuni), +71 de infracțiuni (+9%).

Ponderea cea mai mare din totalul infracţiunilor contra persoanei o ocupă lovirile sau alte violenţe (50%), infracţiuni care înregistrează  creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 (+32 infracțiuni, +8%).

Acestea sunt urmate de infracţiunea de vătămare corporală din culpă, cu o pondere de 22% din totalul de infracțiuni contra persoanei, care înregistrează creștere cu +11% (+19 fapte).

Cea mai mică pondere o reprezintă amenințarea, cu 18% din totalul infracțiunilor contra persoanei, în creștere față aceeași perioadă a anului trecut, (+45 fapte, +39%).

2.3. Violența în familie

 • numărul faptelor penale sesizate, săvârșite între membri de familie, a crescut în 3 LUNI 2022, comparativ cu 3 LUNI 2021, cu +39 de fapte.
 • în ceea ce privește faptele de loviri sau alte violențe, s-a înregistrat un număr de 143 de fapte, indicator aflat în creștere cu +8 fapte mai mult în 3 LUNI 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, urmate de infracțiunile de
 • cu privire la faptele de amenințare, avem înregistrate 47 de fapte, indicator aflat în creștere cu +14 fapte în 3 LUNI 2022, comparativ cu 3 LUNI 2021.
 • la nivelul I.P.J. Mureș, în perioada cuprinsă între lunile ianuarie și martie 2022, au fost emise 70 de ordine de protecție provizorii și 68 de ordine de protecție emise de către instanță.

2.4. Criminalitatea contra patrimoniului

Au fost sesizate 1.046 de infracţiuni contra patrimoniului, în scădere cu -105 fapte comparativ cu aceeași perioada a anului trecut (1151 de fapte), ceea ce reprezintă o scădere procentuală cu -9%.

Indicatorii aflați în creștere sunt reprezentați de abuz de încredere (+4 fapte, +40%) și distrugere (+68 fapte, +37%).

2.5. Infracționalitatea în domeniul silvic

       

 • în perioada analizată au fost înregistrate 371 de dosare penale, instrumentate în domeniul silvic;
 • au fost confiscați, în perioada analizată, 371,42 metri cubi de material lemnos, în valoare de cca. 97,07 mii lei;
 • au fost aplicate 120 de contravenții în valoare de 178,85 mii lei.

   

 1. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

 Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor rutiere grave înregistrate, relevă faptul că în perioada de referinţă s-au produs 35 de accidente grave (în scădere cu -4 accidente grave, -10%, față de aceeași perioadă a anului 2021, 39 de accidente), soldate cu 6 persoane decedate, în scădere (-40%) comparativ cu perioada similară a anului trecut când accidentele s-au soldat cu 10 persoane decedate şi 30 de persoane rănite grav, aceeași valoare, comparativ cu perioada anului 2021.

Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt:

 • indisciplină pietonală care reprezintă 29% din totalul accidentelor rutiere grave, înregistrându-se 10 accidente grave, soldate cu 3 persoane decedate și 7 persoane grav rănite;
 • viteza neadaptată la condițiile de drum, viteză neregulamentară care reprezintă 23% din totalul accidentelor rutiere grave, înregistrându-se 8 accidente grave, soldate cu 1 persoană decedată și 8 persoane rănite grav;
 • nerespectarea priorității față de pietoni, care reprezintă 11% din totalul accidentelor grave, înregistrându-se 4 accidente, soldate cu 4 persoane grav rănite.

 

 1. COOPERAREA INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ

 Echipa managerială a pus un accent deosebit pe activitatea de cooperare interinstituţională, înţelegând importanţa acesteia în realizarea unui front comun împotriva criminalităţii, în coeziunea de acţiune a tuturor factorilor responsabili de aplicarea legii.

În acest sens, a fost menţinut şi chiar dezvoltat sistemul relaţional cu celelalte instituţii de aplicare a legii,  pe diferite domenii specifice de activitate şi, mai ales, sub aspectul schimbului de date şi informaţii, în acord cu noile realităţi şi exigenţe ale muncii de poliţie şi în special, în contextul epidemiologic actual.

VIII. CONCLUZII PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ȘI REZULTATELE  OBȚINUTE

La finalul Trimestrului I 2022, putem afirma că I.P.J. Mureş a depus toate eforturile pentru a realiza indicatorii de performanţă la un nivel corespunzător.

Pentru anul 2022, polițiștii continuă să-şi îndeplinească atribuţiile şi misiunile stabilite, în cooperare cu toate instituţiile.

Urmărește-ne pe Google News

CeasulCetatii.ro este un proiect de jurnalism care își păstrează independența față de orice influență politică, ideologică sau comercială.

Dacă doriți să susțineți jurnalismul independent, puteți contribui cu donații către CeasulCetatii.ro aici.

De ce să ne susții?

Susținerea jurnalismului independent: Donând la CeasulCetatii.ro contribuiți direct la menținerea unei surse de informare neafiliate politic sau comercial. Acest lucru asigură că informațiile sunt prezentate obiectiv și fără influențe externe.

 

 

 

Distribuie:

Populare

Recomandari
Related

Spectacol caritabil pentru salvarea vieții unui jurnalist

De ceva vreme, jurnalistul Ioan Ceaușescu se luptă pentru...

Start pentru construcția Institutului Inimii, proiect marca Horațiu Suciu

Datorită prof. dr. Horațiu Suciu, Târgu Mureș va beneficia...

Patrioții de pe stadion și scârba națională

Sportul reușește miracolul de a aduna poporul la un...

Meciul care a făcut istorie: România-Ucraina 3-0

Victorie de astăzi a făcut istorie pentru echipa națională...