Diverse

Ce acuzații îi aduce DNA primarului Soos și care este prejudiciul


DNA a solicitat Consiliului Local Târgu Mureș să se decidă dacă vrea să fie parte vătămată în dosarul penal deschis primarului Zoltan Soos, acuzat de mai multe fapte de abuz în serviciu, unde prejudiciile ajung la câteva sute de mii de lei, potrivit procurorilor. Edilul și biroul său de presă n-au avut momentan nicio reacție. Pe scurt, Soos este acuzat că a angajat mai mult personal decât prevedea organigrama, că a trecut peste reguli când a numit anumite persoane (în general consilierii personali).

Citeste si

Cităm din comunicatul sau scrisoare DNA de pe masa la CL

”Având în vedere urmărirea penală ce se efectuează în dosarul cu numărul din antet, prin prezenta vă comunicăm faptul că prin ordonanţa D.N.A. – Serviciul Teritorial Tg. Mureş din 23.05.2023 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Soos Zoltan, cu datele de stare civilă din dosar, pentru săvârşirea infracţiunilor de:  abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că, în calitate de primar și ordonator principal de credite al municipiului Târgu Mureş, exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu încălcarea, cu intenție directă, a prevederilor: art. 155 alin. (8) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, art. 464 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, art. 374 alin. (1) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, art. 466 alin (2) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ şi art. 473 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, a semnat fişa postului nr. marcă 472, pentru funcţia de inspector de specialitate, semnată pentru luare la cunoştinţă de ocupantul postului, Moraru Andreia Ligia, la data de 23.11.2020, prin intermediul căreia i s-au conferit acesteia, fără emiterea vreunui act administrativ în acest sens, prerogativele unei funcții publice, respectiv aceea de director executiv al Direcției de Asistenţă Socială Târgu Mureş, deşi aceasta nu făcea parte din corpul funcționarilor publici, fiind angajată ca şi personal contractual în cadrul UAT Comuna Sângeorgiu de Mureş şi detaşată pe o funcție tot de personal contractual în cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureş, faptă care a avut ca rezultat crearea unei pagube în sumă de 44.555,43 lei în dauna bugetului UAT Municipiul Târgu Mureş, prin prisma cheltuielilor salariale nedatorate (ilegal datorate) reprezentate de salariile brute achitate numitei Moraru Andreia Ligia şi contribuția asiguratorie pentru muncă, aferente perioadei 23.11.2020-10.06.2021, atât din perspectivá exercitării în mod abuziv a funcţiei publice de director executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureş, cât şi din perspectiva neîndeplinirii sarcinilor de serviciu care ar fi trebuit să îi revină unui personal contractual încadrat pe funcţia de inspector de specialitate la Dispeceratul integrat de urgenţă din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureş, concomitent cu obţinerea de către numita Moraru Andreia Ligia a unui folos necuvenit reprezentat atât de îndeplinirea prerogativelor unei funcţii publice, respectiv aceea de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Tg. Mureş, fără existența vreunui act administrativ emis în acest sens, fără parcurgerea procedurilor legale pentru ocuparea acestei funcţii publice de conducere şi fără ca aceasta să facă parte din corpul funcționarilor publici, deci și obţinerea de către aceasta a unui anumit statut şi a unei prestanţe sociale conferită de funcţia în cauză, cât şi inclusiv într-o componentă materială reprezentată de remunerațiile încasate de aceasta.

Altă acuzație: abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (6 acte materiale), faptă prev. de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că, în calitate de primar şi ordonator principal de credite al municipiului Târgu Mureş, în baza aceleiaşi rezoluții infracţionale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea, cu intenție directă, a prevederilor art. 154 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, raportat la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. 266 din 31.10.2019 şi respectiv, raportat la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. 47 din 25.02.2021, art. 546 lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi art. 129 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în perioada aflării în vigoare a HCL nr. 266 din 31.10.2019, conform căreia Structura organizatorică (Organigrama şi Statul de funcții) a aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureş prevedea doar 2 funcţii la Cabinetul primarului, a dispus angajarea pe posturile de consilieri personali la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mures, a numitei Pruteanu Cristina-Mihaela (începând cu data de 03.11.2020), a numitului Hermann Mark Christian (începând cu data de 10.11.2020) şi a numitei Ciotläuş Ionela Claudia (începând cu data de 17.11.2020), în condițiile în care la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureş erau deja angajate numitele Nagy Eva şi Somogyi Beata, și, ulterior, după intrarea în vigoare a HCL nr. 47 din 25.02.2021, prin care s-a aprobat modificarea Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Târgu Mureş, conform căreia la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureş s-au suplimentat funcțiile existente cu încă 4 posturi, astfel ajungându-se la un număr total de 6 funcții, a dispus angajarea pe posturile de consilieri personali la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureş, a numitelor Somogyi Beata şi Pruteanu Cristina-Mihaela (începând cu data de 25.03.2021), a numitei Puspoki Adel (începând cu data de 02.06.2021) şi a numitului Libeg George Marius (începând cu data de 08.07.2021), prin aceste angajări fiind depăşită Structura organizatorică (Organigrama şi Statul de funcții) a aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Târgu Mureş, cu consecinţa salarizării nelegale a personalului încadrat la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureş care exceda Structurii organizatorice (Organigramă şi Stat de funcții) a aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureş, această salarizare împreună cu contribuţia asiguratorie pentru muncă aferentă reprezentând paguba adusă Municipiului Târgu Mureș şi, totodată, folosul necuvenit obținut de către Pruteanu Cristina-Mihaela, Hermann Mark Christian, Ciotläuş Ionela Claudia, Somogyi Beata, Puspoki Adel şi Libeg George Marius.

Prin această faptă, practic Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureş a funcționat în perioada 03.11.2020-09.11.2020, cu un număr propriu-zis de 3 angajați, în perioada 10.11.2020-16.11.2020, cu un număr propriu-zis de 4 angajați, în perioada 17.11.2020 – 14.03.2021, cu un număr propriu-zis de 5 angajați, iar în intervalele 25.03.2021 25.05.2021, 02.06.2021 07.07.2021 şi 08.07.2021 – 02.01.2022, Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureş a funcţionat cu un număr propriu-zis de 7 angajați, faptă care a avut ca rezultat crearea unei pagube în sumă de 176.023,34 lei în dauna bugetului UAT Municipiul Târgu Mureş, prin prisma cheltuielilor salariale angajate și suportate de unitatea administrativ-teritorială pentru personalul încadrat în cadrul Cabinetului primarului municipiului Târgu Mureş peste plafonul maximal stabilit de prevederile legale şi/sau hotărât de către Consiliul Local al municipiului Târgu Mureş, cheltuieli reprezentate de salariile brute şi contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă, achitate pentru persoanele încadrate la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureş, prin nesocotirea şi încălcarea, cu bună știință, a prevederilor legale şi a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Târgu Mureş,  concomitent cu obţinerea de către numiții Pruteanu Cristina-Mihaela, Hermann Mark Christian, Ciotläuş Ionela Claudia, Puspoki Adel şi Libeg George Marius a unui folos necuvenit constând într-o componentă materială reprezentată de remunerațiile încasate de aceștia, nu din perspectiva neîndeplinirii sarcinilor de serviciu, ci din perspectiva încadrării acestora la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureş, prin excedarea Structurii organizatorice (Organigrama şi Statul de funcții) a aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureş, astfel salarizarea acestora, prin prisma posturilor pe care au fost încadraţi, devenind una fără nicio bază legală.

A treia acuzație: abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că, în calitate de primar şi ordonator principal de credite al municipiului Târgu Mureş, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu încălcarea, cu intenție directă, a prevederilor art. 506 alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a dispus, la data de 09.11.2020, modificarea raportului de serviciu al numitei Soos Erika, secretar general al comunei Livezeni, județul Mureş, prin detaşarea acesteia pe funcţia de consilier juridic I, grad profesional sunerior la IAT Municipiul Târgu Mures Directia impozite si taxe locale Serviciul raportului de serviciu al numiter Soos Erika, secretar general al comunei Livezeni, județul Mureş, prin detaşarea acesteia pe funcţia de consilier juridic I, grad profesional superior, la UAT Municipiul Târgu Mureş – Direcţia impozite şi taxe locale – Serviciul Insolvențe, contestații, baze de date, începând cu data de 10.11.2020, fără a exista niciun fel de înştiinţare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcționarilor Publici, faptă care a avut ca rezultat crearea unei pagube în sumă de 994,89 lei în dauna bugetului UAT Municipiul Târgu Mureş, prin prisma cheltuielilor salariale nedatorate (ilegal datorate).

De asemenea, vă aducem la cunoștință că, potrivit art. 79 C.p.p., „persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală se numeşte persoană vătămată”. Conform art. 84 C.p.p. „persoana vătămată care exercită acțiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal şi se numește parte civilă”. Constituirea ca parte civilă se poate face, potrivit art. 20 alin. 1 şi 2 C.p.p., până la începerea cercetării judecătoreşti, cu indicarea naturii şi întinderii pretențiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază.

În consecință, prin prezenta vă aducem la cunoștință că, în calitate de persoană vătămată, aveţi dreptul să vă constituiți parte civilă în cauză, în tot cursul prezentei urmăriri penale şi în fața primei instanţei de judecată până la începerea cercetării judecătoreşti. Având în vedere cele expuse, prin prezenta vă solicităm să ne precizați, în mod expres, dacă nu doriți să participați în prezentul proces penal în calitate de persoană vătămată.

În eventualitatea în care doriți să participați în această cauză în calitate de persoană vătămată vă solicităm să ne comunicați, în mod concret: • paguba ori vătămarea drepturilor sau intereselor legitime suferite și dacă vă constituiți parte civilă în cauză, iar în caz afirmativ să indicați natura şi întinderea pretențiilor civile (daune materiale şi/sau morale şi cuantumul acestora), motivele şi probele pe care se întemeiază pretențiile civile solicitate.

Vă solicităm ca demersurile indicate mai sus să fie făcute cu celeritate”.

Notă: sublinierile aparțin redacției.


Urmariți Ceasul Cetății si pe Google News

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like

👇

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button